Det sosiale landbruket på et sted


Vær med å teste Farmpit ved å legge igjen din e-post.
Vi kontaker deg direkte.

Farmpit er en sosial markedsplass for kjøp og salg av andeler og administrering av andelsvirker


Profilering

Opprett en gårdsprofil uten å måtte lage en hjemmeside. Link din hjemmeside og sosiale kontoer til gårdsprofilen, hvis du ha en.

Administrering

Enkel og oversiktlig medlemshåndtering med lister, samtaler og direkte betaling.

Sosialt

Utveksling av kunnskap og informasjon i og rundt andelsbruk og mat.