Vilkår for bruk Farmpit

Oppdatert 14.03.2017

Farmpit - Det sosiale landbruket

Vår misjon er å skape bærekraftige lokale matsystem for alle mennesker. Vi gjør dette ved å bygge en markedsplass for andelsvirker og et fellesskap for å gi mennesker måter å skape et bedre og et mer bærekraftig matsystem.

Vi tror at mat handler om mennesker. Om de som produserer det og de som forbruker det.

Samtykke og endringer av vilkår

Dette nettstedet, unntatt eksterne nettsteder som det linkes til, eies av Farmpit AS, et selskap registrert i kongeriket Norge. Følgende vilkår for bruk er en kontrakt mellom deg og Farmpit AS. Vilkårene er retningslinjer for ditt bruk av Farmpits nettsider, tjenester, applikasjoner, produkter og innhold. Disse vilkårene fører ikke til et byrå-, partnerskap-, joint venture-, ansettelses- eller franchisetakerforhold mellom deg og Farmpit.

Vi kan endre vilkårene når som helst. Vi holder en historie over alle endringer av våre vilkår. Vi varsler endringer som har materiell betydning i god tid før endringen trer i kraft. Ved å bruke Farmpit fra og med datoen endringen trer i kraft, samtykker du til de nye vilkårene. Samtykker du ikke til disse vilkårene, kan du ikke benytte Farmpit og må slette din konto før endringene trer i kraft. De nye vilkårene vil gjelde din konto, hvis du ikke velger å slette din konto innen endringene trer i kraft.

Vær ærlig Provide accurate information about yourself. It’s not OK to use false information or impersonate another person or company through your account.

Rettigheter og ansvar for innhold og produkter

Du eier rettighetene til innholdet og produktene du skaper, deler og publiserer på Farmpit, utenom produkter og tjenester du selger for andre. En egen vilkår for kjøp og salg på Farmpit finner du her.

Ved å publisere innhold på Farmpit, gir du oss en ueksklusiv rettighet til å publisere dette på Farmpits tjenester, inkludert alle andre relaterende publiseringsformer. Som følge av at Farmpit gir deg tilgang til bruk av våre tjenester og produkter, gir du ditt samtykke til at Farmpit kan reklamere på sine tjenester, i samme publiseringskanaler og ved siden av ditt publiserte innhold og/eller annen informasjon. Vi kan også bruke ditt innhold til å promotere Farmpits produkter og tjenester, og produsert innhold. Vi vil aldri videreselge ditt innhold til tredjeparter uten din tillatelse. Nærmere rettingslinjer som angår din personlige informasjon, se Vilkår for Personvern.

Du er ansvarlig for det innholdet du publiserer på Farmpit. Dette medgår at du kjenner til risikoen knyttet til dette, inkludert innholdets troverdighet eller krav knyttet til intellektuell eiendom, opphavsrett og andre rettigheter.

Du er velkommen til å publisere innhold på Farmpit du har publisert andre steder, så lenge du har rettigheter til å gjøre det. Ved å publisere innhold på Farmpit, gjør du det med den viten at du ikke står i konflikt med andre avtaler du har inngått.

Ved å publisere innhold du ikke har skapt på Farmpit, medgir du at du har rettigheter til å gjøre det. Et eksempel er hvis du deler innhold som allerede er delt på en offentlig platform (avis, blogg og lignende).

Vi kan fjerne publisert innhold når som helst uten begrunnelse.

Du kan slette dine egne innlegg og publiseringer eller din brukerkonto når som helst. Å gjennomføre slettingen kan ta litt tid, men vi skal gjøre det så fort som mulig.

Vi kan holde backup av dine slettede innlegg og brukerkonto i våre databaser til ubestemt tid etter at du har slettet dem.

Vårt innhold og våre tjenester og produkter

Vi holder alle rettigheter til Farmpits utseende og utforming. Noen deler av Farmpit er lisensiert under tredjeparts åpne kildekode-lisener. Som for andre deler av Farmpit, kan du ikke kopiere eller tilpasse noe av vår kode eller visuelle designelementer (inkludert logoer) uten noen form for skriftlig godkjennelse fra Farmpit, med mindre det er tillatt ved lov.

Du kan under ingen omstendigheter utføre eller forsøke å utføre følgende:

 1. Bryte inn eller tukle med ikke-offentlige områder av våre tjenester, våre datasystemer eller systemene til våre tekniske leverandører.
 2. Bryte inn eller oppsøke tjenestene på andre måter enn det som er av tilgjengelig, publisert grensesnitt (f.eks API), som vi formidler.
 3. Forfalske enhver TCP/IP pakke-header eller noen annen del av header-informasjon i e-post eller innlegg, eller på noen måte bruke tjenestene til å sende endret, villedende eller falsk kilde-identifiserende informasjon.
 4. Overstyre, nekte eller forstyrre, tilgangen av brukere, vert eller nettverk, blant annet sende virus, overbelaste, overflomming, spamming, mail-bombing av tjenestene, eller ved å skripte innhold eller kontoer på en slik måte at det forstyrrer eller oppretter en uforholdsmessig byrde på våre tjenester.

Vi kan endre, avslutte eller begrense tilgangen til aspekter og områder uten noen form for advarsel.

Ingen barn

Farmpit er kun for alle som er 18 år eller eldre (eller har tillatelse og tilsyn av en ansvarlig forelder eller verge). Ved tillatelse fra foreldre eller verge er minste alder 13 år. Oppdager vi at brukere under 13 år bruker Farmpit, vil vi terminere deres brukerkontoer.

På det grunnlag omhandler ikke disse retningslinjene noen videre diskusjon rundt mindreåriges bruk av Farmpits tjenester og produkter.

Sikkerhet

Hvis du finner eller avdekker svakheter eller mangler ved sikkerheten på Farmpit, så vennligst si i fra til oss.

Ved å bruke Farmpits tjenester samtykker du til å la Farmpit samle og bruke informasjon som det er spesifisert i Personvern. Om du er i eller utenfor Norge, lar du Farmpit overføre, lagre og prosessere din informasjon (inkludert din personlige informasjon og plubliserte innhold) inn og ut av Norges riksgrenser.

Vilkår og regler for nettsamfunnet

Menneskene og fellesskapet

Menneskene og fellesskapet er i hjertet av alt vi gjør på Farmpit. Farmpits skal være et sted hvor medlemmer bruker sosiale funksjoner for å inspirere hverandre, dele kunnskap, diskutere ideer, og bygge relasjoner. Samfunnets fellesrom inkluderer forumene og grupper som opprettes av virkene og offentlige grupper.

Ved å bruke noen av Farmpits sosiale funksjoner, er du enig i disse reglene og vilkårene for bruk.

Medlemmer som bruker noen av de samfunnsfunksjoner må være over 18 år gammel. (13 år ved tillatelse fra foreldre eller verger over 18 år). I tillegg til å sørge for at Farmpit fortsetter å være et sted som er trygt og respektfullt, godtar du å overholde følgende retningslinjer i alle fellesrom:

 1. Respekter andre medlemmers privatliv. Ikke del privat eller personlig informasjon på offentlige områder av nettstedet.
 2. Vær ærlig og åpen om hvem du er. Ikke bruk en falsk identitet.
 3. Deling av din konto. Kontoer er beregnet for å brukes av én person.
 4. Vis respekt for andre medlemmer. Ikke bruk fellesarealer til offentlig nedvurdere et bestemt medlem, virke eller produkt.
 5. Ikke bruk samfunnets verktøy eller funksjoner for å forstyrre et annet medlems virksomhet.
 6. Ikke bruk samfunnet fellesrom for å trakassere andre medlemmer. Tilsvarende vil ikke legge inn innhold i samfunnet fellesrom som kan fremme, støtte, eller forherlige hat.
 7. Ikke publisere eller legge trusler om vold mot andre eller fremme eller oppfordre andre til å engasjere seg i vold eller ulovlig aktivitet.
 8. Ikke spam, linke til phising-sider eller spre ulovlig materiale, inkludert pornografi.

Nedenfor er noen flere retningslinjer som gjelder for deg som bruker Forum og/eller gruppefunksjoner.

Forum

Forum og grupper er en offentlige plasser på Farmpit, hvor du kan samle deg sammen med andre medlemmer av samfunnet vårt for å diskutere noe du ønsker å snakke om.

Ved å bruke Farmpits forum, bekrefter du at:

 1. Dine innlegg på forumet er permanente (med mindre de er slettet fra Forum for brudd på våre retningslinjer).
 2. Innlegg i forum skal omhandle riktig tema.
 3. Dine innlegg skal være nyttige, konstruktive og oppmuntrende når det gis tilbakemeldinger og kritikk.
 4. Moderatorer kan ta visse tiltak for å holde forumene organisert og nyttig for alle. Slike handlinger er ikke oppe for offentlig diskusjon.
 5. Du ikke åpenlyst argumenterer med en moderator. Kontakt moderator via en privat melding.
 6. Farmpit forbeholder seg retten til å fjerne upassende innhold i forumet når som helst.
 7. Du kan miste dine forum og poste-rettigheter, hvis du bryter vilkårene for forumet.

For å opprettholde et fungerende online nettsamfunn, så har vi utarbeidet disse vilkårene for dette. Ved å bruke Farmpit samtykker du til disse vilkårene. Hvis du ikke samtykker, kan vi slette ditt publiserte innhold, sperre eller slette din brukerkonto.

Ansvarsbegrensing

Vi er opptatt av å gjøre våre tjenester så gode som mulig, men vi er ikke perfekte, og noen ganger kan ting gå galt. Farmpit tilbyr tjenester og produkter slik de står ("as-is"). Farmpit garanterer ikke for at nettstedet er fritt for feil eller er tilgjengelig til enhver tid. Dette inkluderer om Farmpit skulle bli hacket. Du bruker Farmpits tjenester og produkter på egen risiko og diskresjon, som betyr at det ikke følger med noen form for garanti.

Farmpit vil ikke stå ansvalig for eventueller skader du skulle påta deg ved bruk av tjenestene. Dette gjelder både fysiske og ikke-fysiske skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av feil på nettstedet eller at nettstedet er utilgjengelig. Dette omfatter også alle typer juridiske krav, for eksempel knyttet til kontraktsbrudd, garantibrudd, streffebetingede, avledede og andre tap.

Farmpit garanterer ikke at innholdet på dette nettstedet er korrekt eller ikke er beskyttet av opphavsrett. Farmit garanterer ikke at produkter som selges på nettstedet er autentisk eller ikke er beskyttet av opphavsrett, patenter, e.l. Farmpit tar ikke noe ansvar for materiale, informasjon, synspunkter og produkter som formidles til, postes på, selges gjennom, eller på annet vis gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet. Bruk av slikt materiale, informasjon, synspunkter og produkter solgt gjennom nettstedet er på eget ansvar. Farmpit fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke dette nettstedet, eller innholdet på den. Farmpit fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke produkter eller tjenester som er solgt og kjøpt gjennom nettstedet.

Ugyldighet

Hvis noen bestemmelser i disse vilkårene blir funnet ugyldig av en domstol, samtykker du i at retten skal prøve å gi rom for partenes intensjoner som er reflektert i bestemmelsen, og at andre bestemmelser i vilkårene skal fortsatt ha full effekt.

Norsk lov

Avtalen skal fortolkes i samsvar med norsk lov. Tvister som oppstår som et resultat av avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler.

Oslo tingrett i Norge er avtalt verneting.

Denne avtalen

Disse vilkårene (inkludert etterhvert dokument inkludert som referanse i dem) er hele avtalen mellom Farmpit AS og deg som bruker av tjenestene.

Har du spørsmål?

Send oss ditt spørsmål til hei@farmpit.no