Øk din økonomiske trygghet og dyrk maten
sammen med forbrukerne


Start virke Finn virke

Start et virke og bli en del av det sosiale landbruket

Er du bonde og har en gård, eller er gartner og har et gartneri, eller er du sammen med noen om en parsellhage, så kan du legge ut ditt andelsvirke her. Fungerende andelsvirker kan også opprettes.

Pris

Det er gratis å opprette en gård og bruke Farmpit. Vi tar kun 8% av transaksjoner for å dekke kostnader, og for å gjøre Farmpit enda bedre.

Verktøy

Vi utvikler en rekke hjelpemidler og verktøy som gjør det enklere å drifte et andelsvirke, slik at man kan bruke mer tid på det viktigste.

Hjelp og support

Bruk forumet til å dele erfaringer og idéer med andre andelshavere i andre virker, eller bruk hjelpesenteret til å nå oss om du lurer på noe.

Pris


8 %

av hver transaksjon

Ingen skjulte kostnader
Ingen faste avgifter
Sikker og sømløs betaling

Start et virke og bli en del av det sosiale landbruket

Er du bonde og har en gård, eller er gartner og har et gartneri, eller er du sammen med noen om en parsellhage, så kan du legge ut ditt andelsvirke her. Fungerende andelsvirker kan også opprettes.

Gårdsprofil

Å utvikle en hjemmeside kan kreve en del tid og ressurser. Opprett en gårdsprofil med bilder, info om gården og mulighet for medlemsregistrering, helt enkelt.

Hjelpesenter

I hjelpesenteret finner du forklaringer og hjelp med Farmpit. Her kan du også legge igjen tilbakemeldinger og tips til hvordan Farmpit kan bli bedre for deg.

Medlemmer

Administrer betaling og lister over andelsmedlemmer. Opprett arbeidsgrupper og bruk sosiale verktøy til å kommunisere med dine medlemmer og oppretthold en åpen dialog.

Tips og råd

Bruk forumet til å få tips og råd fra andre med kunnskap og erfaring om andelsbruk.